Управни Одбор

На редовној годишњој скупштини изабран је нови Управни Одбор у cледећем саставу:

Председник управног одбора: Бранко Зјалић 403.251.7755
Први Подпредседник: Драгана Поповић 403.252.5782
Други Подпредседник: Весна Ивковић 403.255.2819
Секретар: Зоран Чаркић 403.209.1524
Благајник: Срећко Марковић 403.948.3416
Рачуновођа: Јован Анђелић 403.274.6548
Чланови одбора: Братољуб Благојевић
Бранко Ћурчија
Душан Маодуш
403.617.4045
403.275.2590
403.200.3971
Председник надзорног одбора: Марјан Аћимовић 403.256.6351
Чланови надзорног одбора: Станко Окиљ
Филип Петровић
403.274.4904
403.826.2935
Тутори: Бранислав Тумбас
Жељко Поповић
Драгутин Раин
403.640.7831
403.252.5782
403.274.5182