Управни Одбор

На редовној годишњој скупштини изабран је нови Управни Одбор у cледећем саставу:

Председник управног одбора: Брајан Тумбас 403-620-7831
Први Подпредседник: Братољуб Благојевић 403-254-9676
Други Подпредседник: Срећко Марковић 403-948-3416
Секретар: Драгана Попобић 403-830-4889
Благајник: Даглас Варвик 403-238-5846
Директори: Дарко Лукац
Бошко Ивковић
403-404-1690
403-255-2819